• «
 • 1
 • 2
 • »
 • Pages: 2/2     Go
莪永远爱你. 里美.    &
级别: 新手上路
UID: 12463
精华: 0
发帖: 4
威望: 10
金钱: 1243
贡献: 0
注册时间: 2009-03-24
最后登录: 2009-03-25
10楼  发表于: 2009-03-25 12:39
77313387    这是莪特别为里美创的. . . . . . 群.
     希望喜欢里美的. . . . . .人.     可以加入这个QQ群
级别: 新手上路
UID: 12607
精华: 0
发帖: 1
威望: 10
金钱: 1227
贡献: 0
注册时间: 2009-06-12
最后登录: 2009-06-12
11楼  发表于: 2009-06-12 06:50
  呵呵...支持了!
级别: 新手上路
UID: 12065
精华: 0
发帖: 120
威望: 10
金钱: 1468
贡献: 0
注册时间: 2008-12-14
最后登录: 2010-10-06
12楼  发表于: 2009-11-20 17:51
等着加我呢
级别: 新手上路
UID: 13378
精华: 0
发帖: 7
威望: 10
金钱: 14
贡献: 0
注册时间: 2010-04-09
最后登录: 2010-04-09
13楼  发表于: 2010-04-09 13:06
不知道还能不能进啊??
热爱生活!生活会回报你的!
级别: 新手上路
UID: 13390
精华: 0
发帖: 40
威望: 10
金钱: 94
贡献: 0
注册时间: 2010-04-19
最后登录: 2015-11-26
14楼  发表于: 2010-05-10 18:41
呵呵 一帮可爱的同志!
热爱生活!生活会回报你的!
级别: 新手上路
UID: 13390
精华: 0
发帖: 40
威望: 10
金钱: 94
贡献: 0
注册时间: 2010-04-19
最后登录: 2015-11-26
15楼  发表于: 2010-05-10 18:44

 回 1楼(潮汐) 的帖子

你是 学日语专业的?
里美字幕组副组长
级别: 管理员

UID: 1000
精华: 4
发帖: 2351
威望: 20
金钱: 4454
贡献: 0
里美家族: 爱美国度
注册时间: 2006-03-31
最后登录: 2015-03-07
16楼  发表于: 2010-05-16 22:26

 回 26楼(bao3666722) 的帖子

是的!
我最漂亮的坚持~~
应援商品 http://www.ying-yuan.com
级别: 新手上路
UID: 15684
精华: 0
发帖: 6
威望: 0
金钱: 16
贡献: 0
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2013-08-30
17楼  发表于: 2013-08-30 20:25
我也加下!
应援商品 http://www.ying-yuan.com
 • «
 • 1
 • 2
 • »
 • Pages: 2/2     Go
Total 0.028119(s) query 4, Time now is:12-08 18:57, p_m_u on 1.862376 MB
  清除Cookies | Contact us | Wap | Top 关于我们   联系我们